ODSTĄPIENIE OD UMOWY ZAWARTEJ NA ODLEGŁOŚĆ
1. Sklep stanikowa-alternatywa.pl umożliwia zwrot zakupionych towarów zgodnie z obowiązującym prawem.
2. Każdemu Klientowi, który jest Konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) Kodeksu Cywilnego i korzystającemu ze sklepu internetowego stanikowa-alternatywa.pl przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od zawartej umowy zakupu towaru, bez podania przyczyny, w terminie opisanym poniżej. Oświadczenie o odstąpieniu (lub od razu zakupiony towar) powinno zostać wysłane na adres:
Stalt
Dorota Stachal
ul. Obrońców Pokoju 14/19

21-010 Łęczna
.
Oświadczenie można też złożyć emailem na adres stanikowa.alternatywa@gmail.com

3. Ustawowe prawo do odstąpienia przysługuje konsumentowi w nieprzekraczalnym terminie 14 dni, który rozpoczyna się w dniu otrzymania przez Konsumenta towaru. Termin uznaje się za dotrzymany, jeżeli przed jego upływem konsument wyśle oświadczenie o odstąpieniu na adres podany powyżej.

4. Oświadczenie może zostać złożone na formularzu dołączonym do przesyłki bądź może zostać pobrane STĄD.
Skorzystanie z któregoś z tych formularzy nie jest obowiązkowe.

5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od odstąpienia od zawartej umowy. Zakupiony towar należy zwrócić na adres:
Stalt
Dorota Stachal
ul. Obrońców Pokoju 14/19

21-010 Łęczna.

6.
Sprzedawca nie przyjmuje przesyłek wysłanych do niego za pobraniem.
7. Odesłania produktu Klient dokonuje na własny koszt. Kwota ta nie jest zwracana.
8. W przypadku odstapienia od umowy Klientowi zostaną zwrócone wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep został poinformowany o decyzji Klienta o skorzystania z prawa odstąpienia od umowy.
9. W przypadku wybrania przez Konsumenta sposobu dostarczenia produktu inny niż najtańszy, zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.


artg